Algemeen

In the Picture wordt Focus@

In the Picture wordt Focus@
In the Picture wordt Focus@

Vanaf nu wordt de berichtencategorie “In the Picture” op AirOnline.nl gewijzigd in “Focus@“. Waarom?

  • De term “In the Picture” komt vaker voor in (luchtvaart)bladen of op websites. Ik vond het daardoor niet meer origineel genoeg.
  • In mijn Twitterberchten over de artikelen op de site wordt de titel overgenomen. Focus@ is 8 tekens korter dan In the Picture, dat scheelt om binnen de 140 tekens te blijven.
  • Focus geeft de binding weer met fotografie. De plaatjes zijn op AirOnline.nl de dragers van het verhaal.
  • Door de toevoeging van @ aan Focus wordt bedoeld Focus at, de Focus op het onderwerp.

En nu er maar op vertrouwen dat jullie als lezer dit ook als een verbetering zien! 😉

Geef een reactie