Stichting De Pionier Hangaar heeft sleutelruimte beschikbaar

Hangaar van Stichting DPH met de eerste laag van de nieuwe vloercoating

Lelystad Airport, 25 april 2021 – De Stichting DPH (De Pionier Hangaar) heeft een hangaar gekocht op Lelystad Airport. Het betreft een box van 14 x 9 meter aan de Emoeweg 9D.
Tot 2019 was deze stichting gehuisvest in de gelijknamige Pionier Hangaar op Lelystad Airport. De animo voor deze hangaar was de laatste jaren teruggelopen. Daarbij was de exploitatie van die hangaar op de oorspronkelijke wijze door de overgang van het vliegveld naar een gecontroleerde luchthaven lastig haalbaar geworden. Daarop is indertijd door het bestuur besloten het pand te verkopen. In de tussentijd is gezocht naar een nieuwe manier om voort te gaan en die is nu gevonden.

De nieuwe locatie van de Stichting DPH (geel)

Doelstelling

Een van de doelstellingen van Stichting DPH is het ondersteunen van de amateurbouw in de luchtvaart. Het bestuur van Stichting DPH heeft gekeken hoe zij in de huidige tijdgeest op een constructieve wijze daar een bijdrage aan kan leveren, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn.
Daarbij kwam naar voren dat veel bouwers tijdens de bouw en in de eindfase tijdelijk met ruimtegebrek kampen. Dat kan zijn tijdens bijvoorbeeld het uitlijnen van de vleugels, het monteren en weer demonteren van het vliegtuig voor en na het spuiten (het spuiten zelf kan overigens niet in deze ruimte), kortstondig onderhoud enzovoort. Ook bleek dat gedurende het invliegprogramma er tijdelijk behoefte kan zijn aan een plek op een vliegveld met een wat langere baan zoals op Lelystad Airport beschikbaar is.

Kortstondige hangaarruimte

Stichting DPH heeft voor deze vliegtuigeigenaren met hun zelfgebouwde toestellen een oplossing door kortstondig hangaarruimte beschikbaar te stellen in een geïsoleerde en verwarmde hangaar op Lelystad Airport. En dat tegen een zeer schappelijk tarief. Stichting DPH wil op deze innovatieve wijze een positieve bijdrage leveren aan het stimuleren van de amateurvliegtuigbouw in Nederland.
De hangaar is exclusief beschikbaar voor het sleutelen aan amateur gebouwde vliegtuigen. De Stichting wil namelijk geen concurrent zijn voor de commerciële bedrijven op Lelystad Airport die op commerciële basis stallingsruimte aanbieden.
Het aanbod is dat de hangaarruimte per dag gehuurd kan worden (met een maximum van twee maanden) voor € 10,- Euro per dag. De verbruikte stroom moet separaat verrekend worden en komt daar nog bij. Is de ruimte na twee maanden nog langer nodig, dan stijgt het tarief fors. Dit om te stimuleren dat de ruimte weer zo snel mogelijk vrijkomt voor het kortstondig gebruikt door andere amateurbouwers.
De hangaar is inmiddels aangepast en voorzien van een nieuwe, vloeistofdichte vloer. Ook is er op korte termijn een sanitaire voorziening beschikbaar in de ruimte. Gereedschap en apparatuur moeten de bouwers zelf meenemen.

Eerste klant

Er is al een eerste klant gevonden; De Stichting Project Spitfire. Deze Stichting heeft een toestel in de Verenigde Staten aangeschaft. Dit is de N7612 Supermarine Spitfire Mk26B die in Nederland PH-PSF zal gaan worden.

Deze N7612 Supermarine Spitfire Mk26B is onderweg en zal PH-PSF worden

Dit toestel is inmiddels per zeecontainer op weg naar ons land en zal in mei 2021 op Lelystad Airport arriveren. Het monteren van het toestel zou eerst plaatsvinden op Vliegveld Hilversum in de hangaar van Maintain-a-Plane. Op 2 april 2021 is daar brand geweest waardoor die plannen letterlijk en figuurlijk in rook zijn opgegaan.

De N7612 Supermarine Spitfire Mk26B in een zeecontainer (Foto: Project Spitfire)

De Stichting DPH vernam van de narigheid die de brand op Hilversum veroorzaakt heeft. Om Project Spitfire uit de nood te helpen wordt de hangaar tot 1 juli a.s. aan hen beschikbaar gesteld. Een mooie geste van de Stichting DPH.
Uiteraard gaan we de activiteiten in deze hangaar met belangstelling volgen. Hopelijk levert het de komende tijd een aantal leuke nieuwe projecten op!

Een gedachte over “Stichting De Pionier Hangaar heeft sleutelruimte beschikbaar

Geef een reactie