Hergebruik registratie van vliegtuig in Nederland na 20 jaar

De registratie PH-BAR stond tussen 1977 en 1988 op een Reims/Cessna F150M en is inmiddels opnieuw gebruikt

Amsterdam, 21 juni 2021 – Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die optreed als de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is een beleidswijziging van kracht geworden. Deze heeft betrekking op het Nederlandse luchtvaartuigenregister.

25 jaar wordt 20 jaar

Sinds 21 december 2020 was het beleid om na 25 jaar na de doorhaling van een toestel, een inschrijvingskenmerk opnieuw ter beschikking te stellen. Deze termijn is per vandaag verkort naar 20 jaar. Vóór 21 december 2020 was deze termijn zelfs 30 jaar.

Sinds 2020 is de registratie PH-BAR weer in gebruik op een Tecnam P2010 MKII

PH-AAA t/m PH-ZZZ

Deze wijziging geldt alleen voor inschrijvingskenmerken bestaande uit drie letters (PH-AAA t/m PH-ZZZ) en niet voor de andere combinaties van cijfers en/of letters (zweefvliegtuigen, ultralights, paramoteurs en drones). Er ontstaat hierdoor wat meer ruimte om vliegtuigen te registreren met de huidige drie-letter systematiek.

Hiervoor was er niet een duidelijke grondslag waarom er 30 jaar werd aangehouden. Nu is men in twee stappen opgeschoven naar 20 jaar. Wellicht dat in de toekomst er nog een kortere periode gehanteerd gaat worden. Iets wat in ons omringende landen (bijvoorbeeld Duitsland en België) al gebruikelijk is.

Nieuw kenmerk bij terugkomst

Nieuw sinds eind vorig jaar was ook bepaald, dat indien een toestel – na uitschrijving – terugkeert in het register, tot 20 jaar na de doorhaling weer het oude inschrijvingskenmerk gebruikt moet worden. Bij terugkeer na meer dan 20 jaar mag desgewenst ook een ander kenmerk worden gekozen. Dit was sinds eind 2020 gesteld op 25 jaar en daarvoor was er eigenlijk geen duidelijke regel voor.

De G-BJSV Piper PA-28-161 Warrior II was voorheen de PH-VZL en is nu PH-VFD geworden

Voorbeeld hiervan is de PH-VFD van de Vliegclub Flevo. Dit was in 1980 en 1981 de PH-VZL. In de tussentijd verbleef het toestel als G-BJSV in het Britse register. In november 2020 werd dit de PH-VFD en niet opnieuw de PH-VZL onder de hierboven beschreven regel.

Geen PH-VZL maar PH-VFD op deze Piper PA-28-161 Warrior II

Geef een reactie