Eerste hergebruikte ultralight registratie in Nederland

PH-1W9 Aerospool Dynamic WT9

Midden Zeeland, 10 juni 2023 – Op 25 april 2023 werd in Nederland een spiksplinternieuwe Aerospool Dynamic WT9 ingeschreven. Nu is dat niet geheel bijzonder, in ons land staan momenteel veertien Dynamic WT9’s met een PH-registratie ingeschreven. Daarvan zijn er dertien als ultralight geregistreerd en één als LSA (Light Sport Aircraft). Dit model is gecertificeerd onder EASA regelgeving.

De PH-FEN is momenteel de enige Aerospool Dynamic WT9 LSA in Nederland (Hilversum, 15 mei 2022)

De ultralights hebben een maximaal startgewicht van 450 kg (of 472,5 kg als ze voorzien zijn van een ballistische parachute). De LSA-versie mag tot een gewicht van 600 kg vertrekken.

De PH-1W9 heeft een ballistische parachute en dus een maximaal startgewicht van 472,5 kg

Waarom is deze nieuwe WT9 dan toch bijzonder? Welnu, dat komt door de registratie. We proberen even het kader daarbij te schetsen: De registratie van een Nederlands luchtvaartuig bestaat uit het nationaliteitskenmerk (PH-) en een inschrijvingskenmerk. Voor MLA’s (Micro Light Aeroplanes), MLH’s (Micro Light Helicopters), lichte gyrokopters en gemotoriseerde schermvliegtuigen is het inschrijvingskenmerk  een cijfer-letter-cijfercombinatie. In 1981 is de toenmalige Rijksluchtvaartdienst (RLD) bij PH-1A1 begonnen en de huidige Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in januari 2022 bij de PH-4V4 beland.

Paramoteurs

Sinds 2004 verzorgt ILT ook de registratie van de gemotoriseerde schermvliegtuigen (paramoteurs) in Nederland. Hierbij is begonnen bij de PH-9Z9 en wordt “naar beneden” gewerkt. Inmiddels is men nu bij de PH-7K8. De aantallen zijn hierbij hoger dan bij de ultralights. Deze reeks gaat harder omlaag dan de ultralights omhoog.

De PH-8Q5 Fly Products Race C 130 als voorbeeld van een Nederland geregistreerde paramoteur (Baarlo, 26 september 2015)

PH-0A0 en verder

Om nu te zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor de beschikbare ultralight registraties is ILT sinds januari 2021 begonnen om ook de kenmerken met een 0 (nul) en I (India) te gaan gebruiken. Bij ILT is men zich bewust over mogelijke verwarring tussen 0 (nul) en O (Ocar), 1 (één) en I (India), maar die bestond feitelijk ook al met de 5 (vijf) en S (Sierra) en 8 (acht) en B (Bravo). Wettelijk is er geen bezwaar om dit te doen en dus is uit praktische overwegingen hiermee begonnen. De eerste registratie in dit kader was de PH-0A0 in januari 2021.

De supersnelle PH-0A0 Porto Aviation Risen was de eerste registratie beginnend met een “0” (Breda/Seppe, 15 augustus 2021)

Inmiddels is ILT bij de PH-0C1 aanbeland. Het lag dan ook in de verwachting dat de hierboven genoemde nieuwe Aerospool Dynamic WT9 een registratie beginnend met PH-0C.. zou krijgen. Maar… het is de PH-1W9 geworden.

De hergebruikte registratie PH-1W9 voor deze Aerospool Dynamic WT9

Circulair

Tegenwoordig draait alles om circulariteit. Daar past het hergebruik van (de beperkte reeksen) registraties prima bij. Er is alleen hier geen specifieke wetgeving over. Het is het eigen nationale beleid van ILT om de reguliere registraties (PH-AAA t/m PH-ZZZ) na twintig jaar weer opnieuw uit te geven. Eerst was dit zelfs dertig jaar, daarna vijfentwintig en nu dus, na nieuwe inzichten, twintig.

PH-1W9 Aerospool Dynamic WT9

Het is overigens zo dat formeel volgens de Wet luchtvaart (art. 3.2) de houder van een luchtvaartuig wordt voorzien van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld nationaliteitskenmerk (PH-) en een voor dat luchtvaartuig vastgesteld inschrijvingskenmerk (de registratie achter PH-). Bij zweefvliegtuigen, ultralights en paramoteurs bepaalt ILT ook daadwerkelijk het kenmerk. Bij de gewone luchtvaartuigen is het als service mogelijk om zelf een kenmerk aan te vragen (mits beschikbaar).

PH-1W9 Aerospool Dynamic WT9

Bij de PH-1W9 is door ILT voor het eerst een eerder gebruikte ultralight registratie opnieuw ingezet. Dat is voor het eerst. De BeNeLux importeur van Aerospool, Aircraft Brothers, had bij ILT het verzoek gedaan of in de registratie “W9” kon komen te staan, als verwijzing naar het type WT9. Daarop is besloten om de eerder gebruikte registratie PH-1W9 opnieuw te gebruiken.

PH-1W9 Aerospool Dynamic WT9

Eerste PH-1W9

De eerste PH-1W9 was een AMF Microflight Chevvron 2-32. (c/n 017). Dit is een side-by-side tweezitter van Brits fabricaat. Van dit model zijn er ooit maar 41 gebouwd. De PH-1W9 heeft van 11 juli 1989 tot en met 24 augustus 1992 in Nederland ingeschreven gestaan. Daarna is het toestel naar Engeland overgeschreven als G-MVVV.
De gloednieuwe PH-1W9 (c/n DY-807D) arriveerde op zaterdag 10 juni 2023 op het vliegveld van Midden Zeeland. Daar werd dat weekend de Fun Fly-In georganiseerd door de KNVvL. De PH-1W9 is gestationeerd op het veldje Goch-Asperden (EDLG), niet ver van de Brabantse/Nederlandse grens, waar de eigenaar woont.
De vlucht naar Midden Zeeland werd uitgevoerd met een andere Aerospool Dynamic WT9, de PH-4V4. Ook dit toestel hoort thuis op Goch-Asperden.

De PH-1W9 was samen met de PH-4V4 Aerospool Dynamic WT9 naar Midden Zeeland gevlogen

Who is next?

Het wordt dus de komende tijd opletten bij de ultralight registraties. Benieuwd wanneer er een volgend kenmerk wordt hergebruikt. De PH-1A1 is toch een mooie, nietwaar? Iemand die deze alleroudste ultralight registratie gaat hergebruiken?

PH-1W9 Aerospool Dynamic WT9 op de terugweg naar Goch-Aperden in Duitsland

Bronvermelding: Luchtvaartarchief Herman Dekker.

Geef een reactie