Team

Meet Team AirOnline.nl

Berend Jan Floor

Luchtvaartgek | Fotograaf | Webbeheerder

Begonnen in 1980 met een klein compact-cameraatje en een luchtvaartradiootje op vliegveld Hilversum (EHHV).  Om zijn passie te kunnen delen is Berend Jan gestart in de jaren ’90 met de luchtvaartwebsites Ballooning Bytes en vanaf 1998 met FFBallooning (First Floor Ballooning). In 2010 kwam AirOnline.nl van de grond.

AirOnline.nl is een website met voornamelijk foto’s en informatie over luchtvaart. Inmiddels is AirOnline.nl uitgegroeid tot een lekker drukbezochte Nederlandse luchtvaartwebsite. Het doel van de site is om luchtvaart in de meest brede zin van het woord in beeld te brengen. Historie, actualiteit, verslagen en meer. Alles komt aan bod. Inmiddels weten  dagelijks enkele honderden bezoekers de weg naar deze informatie te vinden.

Tussen 1998 en 2008 heeft Berend Jan Floor veel tijd en aandacht besteed aan ballonvaren. Als commercieel freelance ballonpiloot heeft hij enige honderden ballonvaarten gemaakt, dit alles onder de vlag van zijn eigen bedrijfje First Floor Ballooning. Daarnaast is hij een aantal jaren Chief Observer geweest bij de Dutch Balloon Competition Club, het orgaan voor wedstrijdballonvaren in Nederland. In 2002 heeft Berend Jan als bestuurslid Ballonzaken de Internationale Ballonfiësta in Barneveld mede georganiseerd. Sinds 2019 maakt Berend Jan Floor deel uit van het redactieteam van het blad ‘Logboek’ van de DDA Classic Airlines (Nederlandse DC-3 Dakota).

Tegenwoordig voert fotografie de hoofdtoon van de luchtvaartactiviteiten. Hopelijk beleeft u hier evenveel plezier aan als hijzelf.

Fotografie

Naast luchtvaart fotografeert Berend Jan Floor nog meer onderwerpen. Een van zijn specialiteiten daarbij is fotograferen in het theater. Ondanks de vaak beperkte lichtcondities is het voor hem de uitdaging om de actie op het toneel vast te leggen.

Hij gebruikt voor zijn foto’s professionele camera’s en lenzen van Canon. Met body’s van uit de Canon 5D- en R5-serie en lenzen uit de Canon L-serie kunnen we zeggen dat hij goed uitgerust is.

 

 

Sabina Floor

Fotografie | Zingen | Dieren

Kijken met andere ogen. Dat maakt het fotowerk van Sabina speciaal. Met aandacht voor detail, bijzondere situaties of vormen zijn Sabina’s foto’s een fantastische aanvulling voor AirOnline.nl. Met haar Canon 5D Mk.IV weet ze luchtvaart op een verrassende manier in beeld te brengen.

Nog meer passies

Naast fotografie kan Sabina Floor ook haar geluk vinden in zingen. Musical, ballads, operette of klassiek; zij kan een gevarieerd repertoire ten gehore brengen.
Nog een ander tijdverdrijf van Sabina heeft te maken met fotografie; Natuurfotografie. En dan met name macrofotografie. Ook hier zijn de details weer belangrijk. Hoe kleiner het dier, hoe groter het plezier!

Websites van Sabina Floor:

www.SabinaFloor.nl
Natuureluur.SabinaFloor.nl

 

 

Rumpel

Emotionele & Creatieve ondersteuning

Een belangrijke schakel in het succes van AirOnline.nl vormt de beer Rumpel. Deze eigenwijze beer vergezeld de crew op alle reizen. Op deze manier heeft Rumpel al veel van de wereld gezien. Zijn opgedane wijsheid deelt hij te pas, maar meestal te onpas met de rest van de crew. Bescheidenheid is een eigenschap die zich spaarzaam bij hem heeft ontwikkeld.

Rumpel heeft ook een eigen website waarop hij zijn belevenissen bijhoudt, al heeft hij daar de laatste tijd niet zoveel ruimte meer voor.

Om een idee te krijgen van de landen die deze kleine rakker heeft bezocht, hier een opsomming:

# Landen
1 Australië
2 Bahama’s
3 Bahrein
4 België
5 Canada
6 Cuba
7 Curaçao
8 Denemarken
9 Dominicaanse Republiek
10 Duitsland
11 Engeland
12 Frankrijk
13 Griekenland
14 Ierland
15 India
16 Israël
17 Italië
18 Japan
19 Liechtenstein
20 Luxemburg
21 Maleisië
22 Malta
23 Monaco
24 Nederland
25 Noorwegen
26 Oostenrijk
27 Polen
28 Saint Barthélemy
29 Saint Martin
30 Sint Maarten
31 Spanje
32 Tsjechië
33 Tunesië
34 Turkije
35 USA
36 Vaticaanstad
37 Verenigde Arabische Emiraten
38 Zuid Afrika
39 Zweden
40 Zwitserland

 

Website van Rumpel

www.rumpel.nl

Berend Jan Floor

Aviation geek | Photographer | Web administrator

Started in 1980 with a small compact camera and an aviation radio at Hilversum Airport (EHHV). To share his passion, Berend Jan started in the 90’s with the aviation websites Ballooning Bytes and from 1998 with FFBallooning. AirOnline.nl got off the ground in 2010.

AirOnline.nl is a website with mainly photos and information about aviation. AirOnline.nl has now grown into a well-visited Dutch aviation website. The purpose of the site is to visualize aviation in the broadest sense of the word. History, current events, reports and more. Everything is covered. Meanwhile, several hundred visitors know their way to this information every day.

Between 1998 and 2008, Berend Jan Floor spent a lot of time and attention on ballooning. As a commercial freelance balloon pilot, he has made several hundred balloon trips, all out of his own company, First Floor Ballooning. He has also been Chief Observer for a number of years at the Dutch Balloon Competition Club, the organisation for competition ballooning in the Netherlands. In 2002, Berend Jan co-organized the International Balloon Fiesta in Barneveld as a board member involved with Balloon Affairs. Since 2019 Berend Jan Floor is team member of the editors of the magazine ‘Logboek’ of the DDA Classic Airlines (the Dutch DC-3 Dakota).

Today, photography is the main focus of aviation activities. Hopefully you will enjoy it as much as he does.

Photography

Besides aviation, Berend Jan Floor also photographs more subjects. One of his specialties is photography in the theatre. Despite the often limited lighting conditions, the challenge for him is to capture the action on stage.

He uses professional cameras and lenses from Canon for his photos. With bodies from the Canon 5D- and R5-series and lenses from the Canon L series, we can say that it is well equipped.

 

 

Sabina Floor

Photography | Singing | Animals

Look with different eyes. That makes Sabina’s photo work special. With attention to detail, special situations or forms, Sabina’s photos are a fantastic addition to AirOnline.nl. With her Canon 5D Mk.IV she knows how to visualize aviation in a surprising way.

More passions

In addition to photography, Sabina Floor can also find happiness in singing. Musical, ballads, operetta or classical; she can perform a varied repertoire.
Yet another hobby of Sabina has to do with photography; Nature photography. And then in particular macro photography. The details are also important here. The smaller the animal, the greater the pleasure!

Websites of Sabina Floor:

www.SabinaFloor.nl
Natuureluur.SabinaFloor.nl

 

 

Rumpel

Emotional & Creative support

The Rumpel bear is an important link in the success of AirOnline.nl. This stubborn bear accompanies the crew on all trips. Rumpel has seen much of the world in this way. He shares his acquired wisdom, mostly without asking, with the rest of the crew. Modesty is a characteristic that has developed sparingly with him.

Rumpel also has his own website where he keeps track of his experiences, although he doesn’t seem to have much time for that lately.

To get an idea of ​​the countries that this little fellow has visited, here is a list:

# Countries
1 Australia
2 Bahama’s
3 Bahrein
4 Belgium
5 Canada
6 Cuba
7 Curaçao
8 Denmark
9 Dominican Republic
10 Germany
11 England
12 France
13 Greece
14 Ireland
15 India
16 Israël
17 Italy
18 Japan
19 Liechtenstein
20 Luxembourg
21 Malaysia
22 Malta
23 Monaco
24 The Netherlands
25 Norway
26 Austria
27 Poland
28 Saint Barthélemy
29 Saint Martin
30 Sint Maarten
31 Spain
32 The Czech Republic
33 Tunisia
34 Turkey
35 USA
36 Vatican City
37 United Arabic Emirates
38 South Africa
39 Sweden
40 Switzerland

 

Website of Rumpel

www.rumpel.nl